Кривой Рог, предприниматель, лигаНаши контакты

Наша электронная почта и телефоны:

vladimirfomitskiy@gmail.com

Украина, Кривой Рог, ул. Лермонтова, 60

тел. 067-367-24-27


Кривой Рог, популярные новости недели
Облако тегов


Календарь, Кривой Рог
«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

(проект) ЗАКОН УКРАЇНИ

Автор: ochag от 29-11-2012, 12:12

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

про оренду торгових приміщень,площ у торговельних об'єктах, складів і холодильного устаткування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

(проект)


"Зарезаный" Королевской и Мельником


Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання торгових приміщень,площ у торговельних об'єктах, складів і холодильного устаткування необхідних для здійснення роздрібної торгівлі на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

 

У цьому законі вживаються наступні терміни:

 

Торгівельна діяльність - ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу споживчих товарів в цілях здобуття прибутку.

 

Роздрібна торгівля - сфера підприємницької діяльності по продажу товарів або послуг на підставі усного або письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання.

 

Торгівельне місце (приміщення, площа) - відособлене, спеціально обладнане місце поза магазином для здійснення роздрібного продажу товарів з дотриманням правил торгівельного обслуговування населення і порядку розрахунку, що діють, з покупцями.

 

Складське приміщення - відособлене, спеціально обладнане місце для зберігання товарів, продуктів.

 

Холодильне устаткування – устаткування яке потрібно для зберігання товарів які мають скорочений термін придатності та потребують зберігання за умови підтримання належної температури.

 

Договір купівлі-продажу - усна або письмова угода між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну і інші умови, по яких здійснюється купівля-продаж, робота і послуги. Письмова угода може бути оформлена квитанцією, товарним або касовим чеком, або іншими документами.

 

Суборенда – передача Орендарем майна отриманого за договором оренди у платне та\або безплатне користування третім особам  

 

Витрати Орендодавця – витрати безпосередньо пов’язані з утриманням належного на праві власності майна, яке передається в оренду для здійснення роздрібної торгівлі на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

 

Стаття 1. Завдання Закону

 

Цей Закон регулює:

 

1. Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду торгових приміщень,площ у торговельних об'єктах, складів і холодильного устаткування що належить фізичним та/або юридичним особам на праві власності або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), їх структурних підрозділів, необхідних для здійснення роздрібної торгівлі на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

 

 

 

 

Стаття 2. Оренда

 

1. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької діяльності.

 

Стаття 3. Правові засади оренди  торгівельних місць, приміщень, площ

 

1. Відносини щодо оренди торгівельних місць, приміщень, площ, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

 

Стаття 4. Об'єкти оренди

 

1. Об'єктами оренди за цим Законом є:

торгівельні місця, приміщення, площі, складські приміщення, торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування у торговельних об'єктах розташоване на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, та використовується за для здійснення роздрібної торгівлі.

 

Стаття 5. Орендодавці

 

Орендодавцями є:

 

Фізичні та юридичні особи - щодо майна яке належить їм на праві власності, або знаходиться у оперативному управлінні згідно з договором оренди заключним між ними та Комунальними підприємствами, які є власниками майна, або уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном;

Комунальні підприємства, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо майна, яке перебуває у комунальній власності;

 

Стаття 6. Орендарі

  1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути юридичні особи та фізичні особі –

підприємці що здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими і непродовольчими товарами на ринку;

 

Стаття 7. Порядок укладення договору оренди

1.     Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект

договору оренди, копії реєстраційних документів відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону. 

2.     Орендодавець розглядає подані йому матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх

надходження дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це заявника.

3.     У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений

термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.

 

Стаття 8 Істотні умови договору оренди

 

1. Істотними умовами договору оренди є:

об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

термін, на який укладається договір оренди;

орендна плата з урахуванням її індексації;

відновлення орендованого майна та умови його повернення;

виконання зобов'язань;

забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об'єкта оренди;

відповідальність сторін;

страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди розробляє і затверджує Кабінет Міністрів України.

3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення (приведення у відповідність з цим Законом) законодавством встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

 

Стаття 9 Оцінка об'єкта оренди

 

1.     Оцінка об'єкта оренди здійснюється незалежним оцінювачем, якій має дозвіл (ліцензію) на

право здійснення такої діяльності.  Вибір оцінювача здійснюється Орендодавцем, але за погодженням з Орендарем. Якщо згоду не досягнуто, оцінку має провести державний інститут судових експертиз, якій розташовано найближче до місця розташування ринку.

1.1.  Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.

 

Стаття 10 Момент укладення договору оренди

1. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.

2. У разі передачі спору на розгляд суду договір оренди вважається укладеним з моменту набрання чинності рішенням суду про укладення договору оренди і на умовах, зазначених у ньому.

 

Стаття 11 Передача об'єкта оренди

1. Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.

2 Якщо орендодавець у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар має право вимагати від орендодавця передачі об'єкта та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням договору оренди.

4. Орендодавець зобов'язаний передати орендарю об'єкт оренди в комплекті та у стані, що відповідають істотним умовам договору оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливі властивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна орендаря або інших осіб чи призвести до пошкодження самого майна під час користування ним.

 

Стаття 12 Правонаступництво у разі оренди

1.     Орендар стає правонаступником прав та обов'язків підприємства відповідно до договору

Оренди;

2.     У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і

обов'язки за договором оренди.

 

Стаття 13 Термін договору оренди

1. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п'ять років, якщо орендар не пропонує менший термін.

2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

3. Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

 

 

Стаття 14 Основні обов'язки орендаря

1. За договором оренди орендаря може бути зобов'язано використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням.

2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.

 

Стаття 15 Ремонт об'єкта оренди

1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.

2. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.

3. Якщо орендодавець не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, орендар має право:

§  відремонтувати майно, зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати, або вимагати відшкодування вартості ремонту;

§  вимагати розірвання договору та

§  відшкодування збитків.

 

Стаття 16 Орендна плата

 

1.     Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків

господарської діяльності.

2.     Граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з

продажу продовольчих та непродовольчих товарів; граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20 відсотків від сукупності усіх витрат понесених орендодавцем) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів. Вищевказана гранична націнка розповсюджується на усі торгівельні місця належні Орендодавцю, включаючи і ті, що не передані в оренду.

3.     Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

4.     Орендодавці мають право використовувати орендну плату, одержану від переданого ними в

оренду майна, на поповнення власних обігових коштів.

 

Стаття 17 Форми орендної плати

 

  1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі.

 

Стаття 18 Зміна розмірів орендної плати

 

1.     Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін.

2.     Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них

обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.

3.     Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 19 Суборенда

 

1. Передача майна у суборенду забороняється,

 

Стаття 20 Право власності Орендаря

1.     Передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно.

2.     В разі переходу права власності до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового

власника.

3.     Орендареві належить право власності на доход (прибуток), отриманий від орендованого майна,

, а також на набуте орендарем відповідно до законодавства інше майно. 

4.     Орендар має право за погодженням з орендодавцем, якщо інше не передбачено договором

оренди, за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна.

5.     Якщо в результаті поліпшення, зробленого орендарем за згодою орендодавця, створена нова

річ, орендар стає її власником у частині необхідних витрат на поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди.

 

Стаття 21 Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди

 

  1. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше

не встановлено договором оренди.

  1. Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди орендодавцю, несе ризик його

випадкового знищення або випадкового пошкодження.

3.     Орендоване майно страхується орендарем на користь того учасника договору оренди, який

бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.

4.     Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем, не припиняє чинності

договору страхування.

 

Стаття 22 Припинення договору оренди

 

1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

2. Договір оренди припиняється в разі:

  • закінчення строку, на який його було укладено;
  • банкрутства орендаря;
  • загибелі об'єкта оренди;
  • ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.

3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

 

Стаття 27. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди

 

1.     У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження

або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

2.     Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна,

здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

2.1.     Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення

орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.

2.2.     Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не

можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.

 

Стаття 28. Захист права орендаря на орендоване майно

1. Орендареві забезпечується захист його права на майно, одержане ним за договором оренди, нарівні із захистом, встановленим законодавством щодо захисту права власності.

2. Орендар може зажадати повернення орендованого майна з будь-якого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами і юридичними особами, включаючи орендодавця.

 

Стаття 29. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди

 

1.     За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання

договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором.

 

Стаття 30. Відповідальність орендаря в разі його банкрутства

 

1.     У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві

власності, відповідно до законодавства України.

 

 

 

Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

1.     Контроль за використанням майна, переданого в оренду  здійснюють органи, уповноважені

управляти підприємством, яке є орендодавцем цього майна.


Комментарии:

Оставить комментарий

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.